Infoteh story

Infoteh d.o.o. je preduzeće za kompjuterski inženjering, osnovano 1990.god. sa sedištem u Beogradu. U početku su osnovne aktivnosti preduzeća bile usmerene na proizvodnju i isporuku računarske opreme - najvećim delom bazirane na Intel kompatibilnim personalnim računarima. Veoma brzo po osnivanju se uobličava proizvodna i tržišna strategija koja za cilj ima visoku prepoznatljivost preduzeća, među velikim brojem sličnih organizacija.Takva pozicija je uspešno ostvarena proširivanjem spektra usluga na sve segmente realizacije složenih informacionih sistema, kako intenzivnim razvojem sopstvenih resursa tako i pažljivim odabirom najistaknutijih poslovnih partnera domaće i strane računarske industrije. Pogledajte našu foto galeriju.

Poslovna zgrada Infoteha
Kliknite na sliku da biste saznali
kako da nas pronađete.

Poslovna strategija
Strateško opredeljenje INFOTEH-a je sistem integracija u realizaciji složenih informacionih sistema. Oslonac na sopstvenu proizvodnju hardverskih komponenti i realizaciju računarskih mreža, u saradnji sa proverenim partnerima koji mogu kvalitetno da realizuju složene softverske zahteve, kao i ostvarene reference, su osnov za ukazivanje poverenja, a samim tim i garancija uspeha.

Tržišna orjentacija
Iako je težište poslovnih aktivnosti INFOTEH-a stavljeno na realizaciju složenih informacionih sistema u privrednim i državnim sistemima, ne zapostavlja se ni direktno pružanje usluga individualnim korisnicima, kao i trgovinskim organizacijama preko kojih se komponente i sklopovi plasiraju u širokoj maloprodajnoj mreži. Uočen je visok procenat korisnika koji se za dodatne nabavke (proširenje ili zamena postojećih konfiguracija opremom nove tehnološke generacije) ponovo obraćaju INFOTEH-u, što obezbeđuje neprekidno širenje baze zadovoljnih korisnika. Za INFOTEH ne postoje mali i veliki poslovi i korisnici, već se isti, visoki, standardi usluge primenjuju u odnosu sa svim komintentima.


2000. Copyright © V2 Internet Design Studio & Infoteh | Optimizovano za rezoluciju 800x600 px | Kontakt webmaster